PHILIPOVA METODA

Savetnik za roditeljstvo

Iza brenda “Inspirisana decom” stoji Tatjana, edukovani savetnik za roditeljstvo, autor priručnika “Philipova metoda“, jedan od saosnivača novog vaspitnog pravca Razuman roditelj. Inspirisana decom na inovativan način pristupa vaspitanju dece i pomaže roditeljima u svakodnevnim izazovima na tom putu.

Današnji užurbani i stresni način života roditeljima ne ostavlja previše vremena za izbor pravog načina odgajanja dece. Mnogobrojne obaveze u toku dana, a premalo odmora i pomoći, otežavaju mladim roditeljima priliku da se na pravi način nose sa izazovima modernog roditeljstva. 

Naša inspiracija

Ovakav stil života doveo je do toga da je sve više roditelja koji ne uspevaju da uspostave željeni i očekivani odnos saradnje sa detetom. Možemo reći da je jedan od krivaca i primena naučenih, sada možda zastarelih metoda tradicionalnog vaspitanja.


Ove poteškoće sa kojima se moderni roditelj svakodnevno susreće inspirisale su nas da roditeljstvu pristupimo na potpuno drugačiji način.

Osnov funkcionisanja ovog kompleksnog odnosa roditelj – dete, počiva prvenstveno na shvatanju i razumevanju svake faze kognitivnog razvoja deteta. Dakle, svakom detetu se pristupa individualno, ali uz svest o tome na kom emocionalnom ili drugom nivou razvitka se sada nalazi dete, tj. šta možemo da očekujemo u ponašanju deteta koje se nalazi na određenom uzrasnom dobu. Cilj je i da roditelj ima svest o tome šta može očekivati od svog mališana.

Young Parents Having Fun With Their Adorable Toddler Son At Home

Na ovom izazovnom putu Tatjana pomaže roditeljima, koji uz njenu stručnu pomoć, podršku, te uz inovativne metode i tehnike koje su se u praksi pokazale kao jako delotvorne, brzo uspostavljaju komunikaciju i željeni odnos sa detetom.

Uz sve navedeno dolazi i do razvoja pozitivnih navika i uspostavljanje željene rutine. Na taj način se podiže kvalitet vremena koje roditelji provode sa svojom decom. I roditelji i dete osećaju blagodeti kvalitetnije iskorišenog zajedničkog vremena. 

Naš cilj

Cilj je stvoriti stimulativnu i podsticajnu sredinu za pravilan razvoj deteta, a to je pre svega zdrava porodica. Očuvati porodicu, negovati zdrave navike, naučiti dete dobrom načinu života, uz uvažavanje emocija drugih ljudi, razvoj empatije, podržavati samostalnost i radoznali duh mladog čoveka.