PHILIPOVA METODA

Snimak webinara – Tantrumi

Šta su tantrumi ?

Zašto se dešavaju Tantrumi ?

O svemu ovome ću govoriti na Webinaru kao i o tome šta tada činiti i na koji način reagovati.

*Mesta na Zoom-u su ograničena

Prijave počinju 25.05.2023. u 20h a završavaju se kada se mesta popune.

25