Ko stoji iza brenda

Iza brenda Inspirisana decom stoji Tatjana Javorina, edukovani savetnik za roditeljstvo, autor dela Philipova metoda.
Inspirisana decom pristupa vaspitanju dece na inovativan način, pomažući roditeljima u svakodnevnim problemima sa odgojem. Njena strast je promovisanje novih vaspitnih metoda, koje obuhvataju:

– Važnost spavanja dece i tehnike uspavljivanja bez stresa
– Povećanje svesti o razvojnim fazama deteta
– Strategije za suočavanje sa tantrumima
– Učenje dece emocionalnoj regulaciji
– Promociju i strategije za smirivanje dece, koje vode ka emocionalnoj stabilnosti

Inspirisana decom veruje u promenu i podršku svakom detetu i roditelju u ostvarivanju punih potencijala.

Nakon srednje ekonomske škole, Tatjana je uspešno diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Životni put ju je odveo u Budimpeštu, gde je osnovala porodicu i sada već preko deceniju živi u skladnom domaćinstvu odgajajući troje dece.

U Budimpešti je osnovala savetovalište “Inspired by Children”, iz kojeg pruža podršku porodicama u ostvarivanju benefita razumnog roditeljstva.
Inspiracija za ovaj rad proizašla je iz dubokog uverenja da promene koje je želela da vidi u svetu nisu bile moguće kroz tradicionalno pravno savetovanje.

Ovo saznanje usmerilo je Tatjanu ka profesionalnoj prekvalifikaciji i posvećivanju onome što je oduvek volela – radu sa decom, porodicama o pitanju dece.
Tatjana je vođena misijom da na prostoru Balkana inicira promene usmerene ka ukidanju korporalnog kažnjavanja. Njena vizija obuhvata uvođenje novih vaspitnih metoda zasnovanih na teoriji afektivne povezanosti, promovišući razumno roditeljstvo kao temelj za izgradnju zdravih i srećnih porodičnih odnosa.

Njena strast, profesionalnost i nepokolebljiva vera u promenu čine je istinskim zagovornikom pozitivnih porodičnih dinamika i snažnim podržavaocem svakog deteta i roditelja na putu ka ostvarivanju punog potencijala.
Svoje profesionalno usavršavanje trenutno nastavlja kod profesora Danijela Sigala, a kroz održavanje konferencija nastavlja svoju misiju svesnog roditeljstva.

Karijera u edukaciji roditelja

Karijera u edukaciji roditelja

Tatjanina prva e-knjiga objavljena je 2021. godine, pod nazivom “Philipova metoda – Naučite dete da se samo uspava”. Ova knjiga pomaže roditeljima da uspostave zdrave navike spavanja za svoju decu i izbegnu greške koje su česte među roditeljima koji se prvi put susreću sa roditeljstvom.

Ono što zaista izdvaja Tatjanu u njenoj profesiji je odvažnost u radu sa roditeljima, jer istinski veruje, ali i kroz ulogu majke, živi ono što radi i zastupa.

Tatjanina prva e-knjiga objavljena je 2021. godine, pod nazivom “Philipova metoda – Naučite dete da se samo uspava”. Ova knjiga pomaže roditeljima da uspostave zdrave navike spavanja za svoju decu i izbegnu greške koje su česte među roditeljima koji se prvi put susreću sa roditeljstvom.

Ono što zaista izdvaja Tatjanu u njenoj profesiji je odvažnost u radu sa roditeljima, jer istinski veruje, ali i kroz ulogu majke, živi ono što radi i zastupa.

Posebnost Tatjaninog pristupa ogleda se u tome da u radu sa roditeljima, ne pristupa rešavanju i eliminisanju neželjenog ponašanja deteta, nego razumevanjem, podrškom i empatijom, pomaže da se zajednički dođe do uzroka navedenog ponašanja.

Ono po čemu je njen rad poznat u krugovima istovrsnih stručnjaka, jeste njeno zastupanje mogućnosti da se stari vaspitni princip kažnjavanja zameni pravilima ponašanja, bez dominacije autoriteta roditelja.

najveći benefiti

Najveći benefiti klijenata koji sarađuju sa Tatjanom ogledaju se u sticanju znanja kako da željene promene kod ponašanja dece postignu preusmeravanjem kritike na ponašanje, a ne na ličnost deteta, čime se omogućava slobodan razvoj deteta, bez nametanje osećaja krivice.

naš cilj

Cilj je stvoriti stimulativnu i podsticajnu sredinu za pravilan razvoj deteta, a to je pre svega zdrava porodica.

Očuvati porodicu, negovati zdrave navike, naučiti dete dobrom načinu života, uz uvažavanje emocija drugih ljudi, razvoj empatije, podržavati samostalnost i radoznali duh mladog čoveka.
Kako pristupiti deci?

Kako pristupiti deci?

Ovakav stil života doveo je do toga da je sve više roditelja koji ne uspevaju da uspostave željeni i očekivani odnos saradnje sa detetom. Možemo reći da je jedan od krivaca i primena naučenih, sada možda zastarelih metoda tradicionalnog vaspitanja.

Ove poteškoće sa kojima se moderni roditelj svakodnevno susreće inspirisale su nas da roditeljstvu pristupimo na potpuno drugačiji način.
Osnov funkcionisanja ovog kompleksnog odnosa roditelj – dete, počiva prvenstveno na shvatanju i razumevanju svake faze kognitivnog razvoja deteta.

Dakle, svakom detetu se pristupa individualno, ali uz svest o tome na kom emocionalnom ili drugom nivou razvitka se sada nalazi dete, tj. šta možemo da očekujemo u ponašanju deteta koje se nalazi na određenom uzrasnom dobu.

Cilj je i da roditelj ima svest o tome šta može očekivati od svog mališana.
Vidi sve recenzije

Prijavite se na naš newsletter!