PHILIPOVA METODA

Snimak Konferencije u Beogradu

Usred buke svakodnevice, stalnih izazova i promena, donosimo vam oazu razumevanja, ljubavi i harmonije. Predstavljamo vam konferenciju koja nije samo edukativna, već je tu da vas inspiriše i podrži na putu razumevanja sebe, partnera i deteta.

60