PHILIPOVA METODA

POSETA U VAŠEM DOMU

Ovo je specifična vrsta usluge koju pruža Inspirisana decom. Obuhvata posetu u trajanju od dva do tri sata, shodno dogovoru ili problematici zbog koje se planira poseta. Uključuje davanje ličnih misljenja, sugestija, smernica na licu mesta se sugeriše na koji način se konkretno mogu modifikovati određene stvari u porodičnom domu.

ZAKAŽI SAVETOVANJE

Kakvo savetovanje pružamo?

Ukoliko je reč o deci predškolskog uzrasta, daju se smernice i u vezi dečije sobe, izbora knjiga, izgleda polica, rasporeda nameštaja (stola, stolica, kreveta)

Ako se govori o deci školskog uzrasta ili o tinejdžerima, savetovanje je još kompleksnije

Ovo je poseban način rada gde roditelji mogu da traže da Inspirisana decom prisustvuje dnevnim aktivnostima porodice kako bi sama mogla da uoči koja je problematika u pitanju

To se najčešće dešava onda kada roditelji nisu svesni šta može biti uzrok nekog problema niti konkretno definisati gde možda greše pa se deca ponašaju u suprotnosti od očekivanja

prijavite se na naš newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa svim aktuelnostima!

* indicates required