Poseta u Vašem domu

Ovo je specifična vrsta usluge koju pruža Inspirisana decom.
Obuhvata posetu u trajanju, shodno dogovoru
ili problematici zbog koje se planira poseta. Uključuje davanje ličnih misljenja, sugestija, smernica na licu mesta se sugeriše na koji način se konkretno mogu modifikovati određene stvari u porodičnom domu.

Kakvo savetovanje pružamo?

Ukoliko je reč o deci predškolskog uzrasta, daju se smernice i u vezi dečije sobe, izbora knjiga, izgleda polica, rasporeda nameštaja (stola, stolica, kreveta)

Ako se govori o deci školskog uzrasta ili o tinejdžerima, savetovanje je još kompleksnije

Ovo je poseban način rada gde roditelji mogu da traže da Inspirisana decom prisustvuje dnevnim aktivnostima porodice kako bi sama mogla da uoči koja je problematika u pitanju

To se najčešće dešava onda kada roditelji nisu svesni šta može biti uzrok nekog problema niti konkretno definisati gde možda greše pa se deca ponašaju u suprotnosti od očekivanja

Kakvo savetovanje pružamo?

Ukoliko je reč o deci predškolskog uzrasta, daju se smernice i u vezi dečije sobe, izbora knjiga, izgleda polica, rasporeda nameštaja (stola, stolica, kreveta)

Ako se govori o deci školskog uzrasta ili o tinejdžerima, savetovanje je još kompleksnije

Ovo je poseban način rada gde roditelji mogu da traže da Inspirisana decom prisustvuje dnevnim aktivnostima porodice kako bi sama mogla da uoči koja je problematika u pitanju

To se najčešće dešava onda kada roditelji nisu svesni šta može biti uzrok nekog problema niti konkretno definisati gde možda greše pa se deca ponašaju u suprotnosti od očekivanja

Vidi sve recenzije

Prijavite se na naš newsletter!