PHILIPOVA METODA

Moja priča

Tatjana Javorina, rođena je u Hrvatskoj 1989. godine, gde je živela do Oluje 1995. godine. Život u izbegličkim centrima, nakon rata, uticao je na njenu ranu spoznaju o bitnosti i ulozi porodice u životu i razvoju svakog pojedinca. Detinjstvo je provela u Srbiji, a studije Pravnog fakulteta završila je u Novom Sadu.

Njena prvobitna strast bila je advokatura, ali konstantim radom na sebi, uvidela je da svoj potencijal maksimalno može ostvariti kroz rad sa decom i edukacijom roditelja, te na taj način dati  doprinos razvoju svesnijeg društva.

Zvanje profesionalnog edukatora za roditeljstvo stekla je na fakultetu Yale i online nastavi profesora Alana Kazdina, te na  završenom kursu pozitivnog roditeljstva, uvažene Jane Nelsen.

Njena prva e-knjiga objavljena je 2021. godine, pod nazivom “Philipov metod – Naučite dete da samo spava”. Ova knjiga pomaže roditeljima da uspostave zdrave navike spavanja za svoju decu i izbegnu greške koje su česte među roditeljima koji se prvi put susreću sa roditeljstvom.

Ono što zaista izdvaja Tatjanu u njenoj profesiji je odvažnost u radu sa roditeljima, jer istinski veruje, ali i kroz ulogu majke, živi ono što radi i zastupa.

Posebnost njenog pristupa ogleda se u tome da u radu sa roditeljima, ne pristupa rešavanju i eliminisanju neželjenog ponašanja deteta, nego razumevanjem, podrškom i empatijom, pomaže da se zajednički dođe do uzroka navedenog ponašanja.

Ono po čemu je njen rad poznat u krugovima istovrsnih stručnjaka, jeste njeno zastupanje mogućnosti da se stari vaspitni princip kažnjavanja zameni pravilima ponašanja, bez dominacije autoriteta roditelja.

Najveći benefiti

Najveći benefiti klijenata koji sarađuju sa Tatjanom ogledaju se u sticanju znanja kako da željene promene kod ponašanja dece postignu preusmeravanjem kritike na ponašanje, a ne na ličnost deteta, čime se omogućava slobodan razvoj deteta, bez nametanje osećaja krivice.

Svoje profesionalno usavršavanje trenutno nastavlja kod profesora Danijela Sigala, a kroz održvanje konferencija nastavlja svoju misiju svesnog roditeljstva.