PHILIPOVA METODA

Tatjana Javorina, rođena je u Hrvatskoj 1989. godine, gde je živela do Oluje 1995. godine.  Život u izbegličkim centrima, nakon rata, uticao je na njenu ranu spoznaju o bitnosti i ulozi porodice u životu i razvoju svakog pojedinca. Detinjstvo je provela u Srbiji, a studije Pravnog fakulteta završila je u Novom Sadu.

 

Njena prvobitna strast bila je advokatura, ali konstantim radom na sebi, uvidela je da svoj potencijal maksimalno može ostvariti kroz rad sa decom i edukacijom roditelja, te na taj način dati  doprinos razvoju svesnijeg društva.

 

Zvanje profesionalnog edukatora za roditeljstvo stekla je na fakultetu Yale i online nastavi profesora Alana Kazdina, te na  završenom kursu pozitivnog roditeljstva, uvažene Jane Nelsen.

 

Njena prva e-knjiga objavljena je 2021. godine, pod nazivom Filipov metod – Naučite dete da samo spava. Ova knjiga pomaže roditeljima da uspostave zdrave navike spavanja za svoju decu i izbegnu greške koje su česte među roditeljima koji se prvi put susreću sa roditeljstvom.

 

Ono što zaista izdvaja Tatjanu u njenoj profesiji je odvažnost u radu sa roditeljima, jer istinski veruje, ali i kroz ulogu majke, živi ono što radi i zastupa.

 

Posebnost njenog pristupa ogleda se u tome da u radu sa roditeljima, ne pristupa rešavanju i eliminisanju neželjenog ponašanja deteta, nego razumevanjem, podrškom i empatijom, pomaže da se zajednički dođe do uzroka navedenog ponašanja.

 

Ono po čemu je njen rad poznat u krugovima istovrsnih stručnjaka, jeste njeno zastupanje mogućnosti da se stari vaspitni princip kažnjavanja zameni pravilima ponašanja, bez dominacije autoriteta roditelja.

 

Najveće benefiti klijenata koji sarađuju sa Tatjanom ogledaju se u sticanju znanja kako da željene promene kod ponašanja dece postignu preusmeravanjem kritike na ponašanje, a ne na ličnost deteta, čime se omogućava slobodan razvoj deteta, bez nametanje osećaja krivice.

 

Svoje profesionalno usavršavanje trenutno nastavlja kod profesora Danijela Sigala, a kroz održvanje konferencija, zajedno sa kolegicom psihologom Danijelom Ostojić, nastavlja svoju misiju svesnog roditeljstva.